Personale

 1  Sekretær Mette
Mette vil du møde i telefonen eller ved skranken.
Mette udfører endvidere laboratoriearbejde som urinundersøgelser og graviditetstest.
 3  Sekretær Tanja
Tanja vil du møde i telefonen eller ved skranken. Tanja udfører endvidere laboratoriearbejde som urinundersøgelser, graviditetstest, EKG, lungefunktionsundersøgelser og blodprøver.
 2  Sygeplejerske Pia
Vores konsultationssygeplejerske Pia varetager en bred vifte af undersøgelser og behandlinger. Af undersøgelser kan nævnes: Blodprøvetagning, blodtryksundersøgelse, EKG (hjertekardiogram) og lungefunktionsundersøgelse. Endvidere foregår graviditetsundersøgelserne i et samarbejde mellem sygeplejerske og læge. Af  behandlinger kan nævnes: Fodvortebehandling, øreskylning, børnevaccinationer, influenzavaccinationer og rejsevaccinationer.

 

 

  • INFO  • Receptfornyelse og Tidsbestilling:
    08.00 - 12.00
    13.00 - 14.00

    Tlfnr: 66 12 66 62

    Ved behov kan lægerne ringe tilbage mellem 11.30 og 12.00